محورهای مسابقه

 

 

 

 

 

محورهای مسابقه:

 

 

 

- صرفه جویی انرژی با استفاده از منابع خورشیدی و باد

 

 

- انرژی های تجدید پذیر مانند سوخت بیودیزل و بیواتانول

 

 

- خانه های هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست

 

 

- شهر هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست

 

 

- بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای اداری

 

 

- بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز صنعتی

 

 

- بهینه سازی مصرف آب در مصارف خانگی و کشاورزی

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

آدرس دبیرخانه:

بوشهر – خیابان مطهری – روبروی سه راه آتش نشانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 

دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دبیرخانه مسابقه علمی بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی

 


تلفن تماس:

077-3355-7705

0917-988-5692

 

پست الکترونیک:

info@bpjce.ir