طرح های برتر
1398/11/06

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند که به طرح ها و ایده های برتر پس از تایید توسط داوران، گواهی ارزشمندی اهداء خواهد شد. همچنین، 10 طرحی که از نظر داوران برتر شناخته می شوند و دارای ایده های خلاقانه ای هستند، هزینه ثبت نام برگشت داده خواهد شد.